Purpretta's Daily ^‿^

I got distracted from work 😆😆😆😆😆
Too excited to not posting this random stuff lmao
And i’m not even typing =)))))))
#video #random #mblaq #messingwithstuff

Monsters are destined to be loners, aren’t they?

#wander #random #collectedpic #blah

Monsters are destined to be loners, aren’t they?

#wander #random #collectedpic #blah

So yea you know I liked you, which turned to be like a whole lot, and at some sort of point it was an onesided love i’m not even gonna hide it anyways it’s obvious as shit..
So yea, at one point, i’m not sure i’m over it but i’m accepting the big FAT fact that it’s never gonna work out the way i imagined it, i’m such a 바보 right? 
So yea, should anything happened or will happen, it’s on me, i apologize. And now it’s like my fault for falling for your stupid charm ew.. But i’m not apologizing for that, i’m genuine and it’s just that.
So yea.. See you ‘round

Model: Thao Nguyen 
And that was my rant
Good nite guise

#rant #lovelife #shityshitshitshits #random #pictorial #landscape #blah #repostfrominsta

So yea you know I liked you, which turned to be like a whole lot, and at some sort of point it was an onesided love i’m not even gonna hide it anyways it’s obvious as shit..
So yea, at one point, i’m not sure i’m over it but i’m accepting the big FAT fact that it’s never gonna work out the way i imagined it, i’m such a 바보 right?
So yea, should anything happened or will happen, it’s on me, i apologize. And now it’s like my fault for falling for your stupid charm ew.. But i’m not apologizing for that, i’m genuine and it’s just that.
So yea.. See you ‘round

Model: Thao Nguyen
And that was my rant
Good nite guise

#rant #lovelife #shityshitshitshits #random #pictorial #landscape #blah #repostfrominsta

On henna 🍂

#byme #henna #throwback #vaca2014 #August

On henna 🍂

#byme #henna #throwback #vaca2014 #August

Killin it 💀👍
Waiting for the album 🙏
My 3rd fav from album 👏
#bangtan #bts #dark&wild #wouldyouturnoffyourcell #damnnnn

Dear no one, this is your love song..

Bờ môi ấy, mắt, mũi, đã khiến anh như muốn níu, lấy
Nhìn từng giây nhẹ nhàng buồn lắm
..
Anh xin giữ lấy những bối rối trong 💜
Lặng nhìn 1 ngày trôi rất khẽ 🌾

Dear no one, this is your love song..

Bờ môi ấy, mắt, mũi, đã khiến anh như muốn níu, lấy
Nhìn từng giây nhẹ nhàng buồn lắm
..
Anh xin giữ lấy những bối rối trong 💜
Lặng nhìn 1 ngày trôi rất khẽ 🌾

#bestquotesofar #1 
#bts #path #rapmon

#bestquotesofar #1 
#bts #path #rapmon

But you’ll be good without me and if I could just give it some time..
#paperhearts #torikelly #midnightmtbd

..
Mặc dù nàng thơ không còn bên chàng hoạ sĩ nữa, đã rời xa chàng để rong ruổi một chân trời khác. Nhưng mỗi ngày chàng vẫn chăm chỉ sáng tác vì nàng, hoài niệm về một ngày xưa tháng cũ nào đó. Và thi thoảng vẫn viết cho nàng vài câu, nhưng nàng thì chẳng bao giờ nhận được..

#chắclàtrờinóngquálênđồng #haha

..
Mặc dù nàng thơ không còn bên chàng hoạ sĩ nữa, đã rời xa chàng để rong ruổi một chân trời khác. Nhưng mỗi ngày chàng vẫn chăm chỉ sáng tác vì nàng, hoài niệm về một ngày xưa tháng cũ nào đó. Và thi thoảng vẫn viết cho nàng vài câu, nhưng nàng thì chẳng bao giờ nhận được..

#chắclàtrờinóngquálênđồng #haha