Purpretta's Daily ^‿^
Dear no one, this is your love song..

Bờ môi ấy, mắt, mũi, đã khiến anh như muốn níu, lấy
Nhìn từng giây nhẹ nhàng buồn lắm
..
Anh xin giữ lấy những bối rối trong 💜
Lặng nhìn 1 ngày trôi rất khẽ 🌾

Dear no one, this is your love song..

Bờ môi ấy, mắt, mũi, đã khiến anh như muốn níu, lấy
Nhìn từng giây nhẹ nhàng buồn lắm
..
Anh xin giữ lấy những bối rối trong 💜
Lặng nhìn 1 ngày trôi rất khẽ 🌾

#bestquotesofar #1 
#bts #path #rapmon

#bestquotesofar #1 
#bts #path #rapmon

But you’ll be good without me and if I could just give it some time..
#paperhearts #torikelly #midnightmtbd

..
Mặc dù nàng thơ không còn bên chàng hoạ sĩ nữa, đã rời xa chàng để rong ruổi một chân trời khác. Nhưng mỗi ngày chàng vẫn chăm chỉ sáng tác vì nàng, hoài niệm về một ngày xưa tháng cũ nào đó. Và thi thoảng vẫn viết cho nàng vài câu, nhưng nàng thì chẳng bao giờ nhận được..

#chắclàtrờinóngquálênđồng #haha

..
Mặc dù nàng thơ không còn bên chàng hoạ sĩ nữa, đã rời xa chàng để rong ruổi một chân trời khác. Nhưng mỗi ngày chàng vẫn chăm chỉ sáng tác vì nàng, hoài niệm về một ngày xưa tháng cũ nào đó. Và thi thoảng vẫn viết cho nàng vài câu, nhưng nàng thì chẳng bao giờ nhận được..

#chắclàtrờinóngquálênđồng #haha

👌

👌

#todayidraw #sketch #linebrush #fml #runningthoughts #justfortheheckofit

#todayidraw #sketch #linebrush #fml #runningthoughts #justfortheheckofit

Looks can be deceiving.
Don’t know, don’t assume.
High chance is that everything you think you know is 100% wrong..

Looks can be deceiving.
Don’t know, don’t assume.
High chance is that everything you think you know is 100% wrong..

Âm thầm, không hi vọng 😄
#adioslamusa ☺ #throwwwwback #haha 😌

Âm thầm, không hi vọng 😄
#adioslamusa ☺ #throwwwwback #haha 😌

Damn..
But true 😒
#damntrue #hahahaha #ha 😑

Damn..
But true 😒
#damntrue #hahahaha #ha 😑